top of page

Öresund – från då till nu

Öresund är ett positivt exempel på hur ett havsområde kan återhämta sig från sjukt till friskt, om det bara får rätt förutsättningar. Med ökad havsmedvetenhet och stort engagemang kan vi skapa förändring!

 

På 40-talet började det dyka upp problem i Öresund. Gifter, utsläpp från fabriker, avlopp och jordbruk påverkade Öresund negativt och på 80-talet var det riktigt illa. Sälar dog, fiskar fick blåsor och svampsjukdomar och övergödning ledde till att giftiga algblomningar avlöste varandra och områden med bottendöd bredde ut sig. I slutet av 80-talet fick allmänheten upp ögonen för hur allvarligt läget var och 1988 demonstrerade över 10 000 människor i Helsingborg för ett renare Öresund. Detta resulterade i en utredning för att undersöka tillståndet i Öresund. Man upptäckte att många av Öresunds djur och växter hade försvunnit och att stora områden på botten var döda på grund av syrebrist och gifter från fabrikerna. Detta blev upprinnelsen till en mängd åtgärder, bland annat reglerades utsläppen från jordbruket, industrier och reningsverken förbättrades och den ökade miljömedvetenheten gav resultat.

 

I början av 90-talet när Öresundsbron skulle byggas oroade sig miljörörelsen för att brobygget skulle vara skadlig för livet i havet. Idag kan vi konstatera att bron inte har fått de skadliga effekter som man var rädd för, kanske för att engagemanget för havsmiljön gjorde att flera miljöundersökningar genomfördes under bygget för att se till att det inte skulle skada växt- och djurlivet i havet. Idag har Öresund återhämtat sig på ett fantastiskt sätt, från att ha varit ett nästan dött hav i början av 1990-talet. 

bottom of page