Filmserien "En stund med Öresund"

Med filmserien ”En stund med Öresund” vill vi på naturum Öresund göra kunskap om havet tillgänglig för fler. Vi utgår ifrån det lokala för att förstå det globala och tvärtom. 

 

Fler filmer kommer att publiceras efter hand