top of page

Havsmedvetenhet

Vad är havsmedvetenhet? 

 

Att bli havsmedveten innebär att bli medveten om hur avgörande havet är för livet på vår planet. Det handlar om att bli medveten om hur beroende vi är av havet, vad vi får från havet, hur det påverkar oss och hur vi påverkar det. 

Även om vi lever på land är våra liv tätt sammankopplade med havet.

 

Till exempel kommer ca 70% av syret vi andas från havet. Fotosyntes, den process där syre frigörs, uppstod i havet för över 2 miljarder år sedan. Havet är också grunden för vattnets kretslopp, som ger oss färskvatten att dricka, att odla mat med och till att sköta vår hygien. Havet ger oss mat och reglerar vårt klimat.

 

Utan havet skulle vi inte kunna leva här, och därför är det viktigt att bli medveten om att ett välmående hav är avgörande för en levande planet. Vi måste bry oss om havet! 

FN har utsett 2021-2030 till ”The Decade of Ocean Science for Sustainable Development” och en viktig del i arbetet med detta decennium för havsforskning är en ökad havsmedvetenhet.

Det finns sju grundprinciper som ligger till grund för havsmedvetenhet:

1. Jorden har ett enda stort hav

med många egenskaper

2. Havet och livet i havet formar

jordens egenskaper

3. Havet har stort inflytande

på väder och klimat

4. Havet gör jorden beboelig

5. Havet möjliggör en stor mångfald

av liv och ekosystem

6. Havet och människan är

ofrånkomligt sammankopplade

7. Havet är i stort sett outforskat

Här är några som redan lärt sig hur man kommunicerar viktiga budskap om havet!

Avdelning Blixten på Floda förskola har skapat filmen om Sillen Sille

bottom of page