Havsmedvetenhet

Med våra pedagogiska program och aktiviteterna i vår öppna verksamhet  vill vi öka deltagarnas havsmedvetenhet  och på så vis skapa engagemang. Om man har ett  emotionellt band till något ökar chansen att man vill värna om det. Vi vill att alla ska älska havet precis som vi gör och därför hjälpa till att ta hand om det.  

Vad är då havsmedvetenhet? Havsmedvetenhet  (Ocean literacy  på engelska)  är lite som det låter - att man är medveten om havet och varför det är viktigt. Det finns även sju grundprinciper som ligger till grund för Ocean Literacy eller Havsmedvetenhet: 

1. One ocean - one planet, på vår planet finns det ett hav med många olika egenskaper

2. Havet och livet i havet har en direkt påverkan på livet på land

3. Havet reglerar vädret och klimatet

4. Havet gör så att jorden blir beboelig

5. Havet främjar stor biologisk mångfald och många olika ekosystem

6. Människan och havet är evigt sammanlänkade

7. Större delen av havet är fortfarande oupptäckt, det finns mycket kvar vi har att lära

 

En ökad havsmedvetenhet i samhället är avgörande för planeten och havets överlevnad. Vet  man  vikten av ett friskt hav tar man förhoppningsvis mer sunda och hållbara beslut. Alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller  ålder har rätt att bli havsmedvetna.  Därför är vår verksamhet till för alla. 

Vill du lära dig mer om Havsmedvetenhet kan du läsa här

Kontakt

naturum Öresund

Ribersborgsstigen 4, 216 44 Malmö

Phone: +46 (0)40 631 30 41 

E-mail: info@naturumoresund.se

Facebook: @naturumöresund

Instagram: @naturumöresund

© 2019 by Marint Kunskapscenter i Malmö.