Evenemang

Vi genomför årligen ett antal större och mindre evenemang. Ibland själva, men oftast i samarbete med skolor, föreningar, organisationer, kommunala förvaltningar med flera. Ibland är naturum Öresund huvudarrangör, ibland deltar vi i arrangemang som vi blir inbjudna till. Några större evenemang återkommer årligen, som Havets dag och World Cleanup Day.  

 

Havets dag

Varje år firar vi Havets dag den 8 juni. Havets dag högtidlighålls världen över som en dag då vi lyfter havets betydelse för vår planet och vad vi tillsammans kan göra för att ta hand om det. Tillsammans med allmänhet, föreningar och organisationer gör vi en insats för havsmiljön genom att städa stranden tillsammans. Under dagen finns också möjlighet att testa på en massa roliga och spännande havsrelaterade aktiviteter hos oss och våra många samarbetspartners.  

World Cleanup Day

Under World Cleanup Day i september ansluter vi oss till människor runt om i världen som gör en insats för vår gemensamma miljö genom att under några intensiva timmar plocka så mycket skräp som möjligt. Under World Cleanup Day brukar vi med båtar och dykare rensa Malmös kanal från skräp.