top of page

Evenemang

Vi genomför årligen ett antal större och mindre evenemang. Ibland själva, men oftast i samarbete med skolor, föreningar, organisationer, kommunala förvaltningar med flera. Ibland är naturum Öresund huvudarrangör, ibland deltar vi i arrangemang som vi blir inbjudna till. Några större evenemang återkommer årligen, som Havets dag och World Cleanup Day.  

 

Evenemang VMD
IMG_1622.HEIC

Havsresan

Lunds Tekniska Högskola startade Havsresan 1990 och Havsresan har sedan dess skapat engagemang och pekat på viktiga kultur- och miljöfrågor i hav och kust. Vi förväntar oss att Havsresan skall resultera i en ökad medvetenhet om den lokala miljön och marina kulturhistorien i våra hav där Havsresan genomförs.


Lokala myndigheter, företag samt allmänheten inbjuds att vara delaktiga i projektet. Vi vill visa allmänheten och framför allt barn och ungdom havets och kustens värden. Vi vill väcka deras intresse så de vill veta mer samt få dem att vilja värna om vår kust och våra hav.


I år kommer fältveckan att genomföras 15 till 20 maj.

Havets dag

Varje år firar vi Havets dag den 8 juni, men i år firar vi det på lördagen den 10 juni!. Havets dag högtidlighålls världen över som en dag då vi lyfter havets betydelse för vår planet och vad vi tillsammans kan göra för att ta hand om det. Tillsammans med allmänhet, föreningar och organisationer gör vi en insats för havsmiljön genom att städa stranden tillsammans. Under dagen finns också möjlighet att testa på en massa roliga och spännande havsrelaterade aktiviteter hos oss och våra många samarbetspartners.  

Skärmavbild 2023-04-20 kl. 10.05.32.png

naturum firar 50 år!

För 50 år sedan, år 1973, invigdes landets första naturum för att öka förståelsen för skyddad natur. Sveriges natur är fantastisk. Flora, fauna och en artrikedom att vara stolta över, vårda och visa upp. 
Sveriges första naturum öppnade på Gotland, Öland och på Omberg. Idag finns det 32 naturum i Sverige, från Abisko i norr till Öresund i söder.

 

naturum fungerar som en port till naturen och ligger ofta i anslutning till skyddade naturområden som nationalparker och naturreservat. 
Till naturum är alla välkomna för att få inspiration, kunskap och upplevelser som bjuder in till att utforska och bevara naturen och den biologiska mångfalden. I framtiden vill 50-åringen bjuda in dig till fåglarnas sång,  ängar och skog och ett myller av liv i skyddad natur.

Lördagen den 9 september firar vi födelsedagen extra mycket på Naturum Öresund

World Cleanup Day

Under World Cleanup Day i september ansluter vi oss till människor runt om i världen som gör en insats för vår gemensamma miljö genom att under några intensiva timmar plocka så mycket skräp som möjligt. Under World Cleanup Day brukar vi med båtar och dykare rensa Malmös kanal från skräp.  

I år kommer vi hjälpas åt för havet lördagen den 16 september.

bottom of page