top of page

De Globala Målen för Hållbar Utveckling

På naturum Öresund lyfter vi fram FNs Globala mål för hållbar utveckling. År 2015 enades medlemsländerna i FN om 17 Globala mål för hållbar utveckling, som ska uppnås till år 2030. På vår planet lever miljoner människor i extrem fattigdom, vi har utbredd ojämlikhet och en pågående klimatkris som vi måste lösa. Dessutom har vi pågående oroligheter och krig i flera världsdelar. Med de 17 globala målen har de flesta av världens länder förbundit sig till att jobba tillsammans för att lösa dessa problem. 

  

Ett mål som ligger oss extra varmt om hjärtat är Mål 14 – Livet under ytan. Målet handlar om att vi ska bevara och använda havet och dess resurser på ett hållbart sätt. Vi jobbar för att livet under ytan ska bli synlig och känt för fler, eftersom vi är mer benägna att ta hand om det vi känner till och har en relation till. För att mål 14 ska kunna uppnås behövs havsmedvetenhet! 

Skärmavbild 2021-04-21 kl. 11.52.08.png

Vill du lära dig mer om hur vi jobbar med de Globala målen kan du läsa här

Har du aldrig stött på de Globala målen innan? Klicka här

bottom of page