top of page

Guidade program

Grunden i vår pedagogiska verksamhet är att väcka nyfikenhet och skapa en relation till havet. Förutom läroplanen utgår vår pedagogik från Globala målen för hållbar utveckling och vi kopplar upplevelser i havet - som håvning, snorkling och båtfärder - till teori genom övningar och diskussioner kring hållbarhet. Nedan ser du programmen som vi genomför under våren 2024.

 

Livet i havet -
för anpassad skola

Håvningflytfåtölj.jpeg

Målgrupp: Anpassad grundskola

Antal deltagare: 10 barn + pedagoger

Tidsåtgång: 3 träffar, 1-1,5 tim/träff

Platser: På skolan, på Akvariet på Malmö museums samt på naturum Öresund

I detta flerträffsprogram får eleverna lära sig om livet i havet genom upplevelser. Material i form av film och bildstöd erbjuds inför respektive träff. 

 

Den första träffen sker på skolan, då pedagoger från naturum Öresund och Malmö museum träffar klasserna på deras hemmaplan för att presentera sig och ge en introduktion till programmet.

Andra träffen äger rum på naturum Öresund på Ribersborgsstranden. Utrustade med vadarstövlar, håvar, vattenkikare samt flytfåtöljer för de som behöver, ger vi oss ut och utforskar livet i Öresunds grundområde. 

Tredje och sista träffen sker i Akvariet på Malmö museum, där gruppen ges en guidning med fokus på livet i svenska vatten.

 

Kulturbussen går att boka för att ta sig till och från träffarna. Info om bokning ges vid bokning. 

Lek & leta på naturum

Lek & leta akvarier.jpg

Målgrupp: Förskola 3-5 år, F-klass, åk 1

Antal deltagare: 20 barn + pedagoger

Tidsåtgång: 1,5 h inkl. fikastund

Plats: Naturum Öresund, Ribersborgsstigen 4, Malmö 

Naturum Öresund är en plats för upptäckter och upplevelser och i vinter kan förskolebarn, förskoleklasser och årskurs 1 lära sig om Öresunds fascinerande ekosystem genom att utforska och skapa i programmet Lek & Leta på naturum.

I detta pedagogiska program får barnen lära sig mer om sin närmiljö under ytan genom att bekanta sig med de som bor och lever i Öresunds spännande undervattensvärld. Programmet är utformat för att kombinera lek och lärande genom bland annat artjakt i utställningen och fritt skapande i naturums kreativa verkstad.

I programtiden ingår paus för medtagen fika och, när vädret tillåter, en stunds fri lek på temalekplatsen Öresund som ligger precis bredvid Naturum.

Rädda havet med Sjöbusan

thumb_IMG_2777_1024.jpg

Målgrupp: F-klass, grundskola årskurs 1, anpassad grundskola

Antal deltagare: 26 deltagare + lärare

Tidsåtgång: 2,5 h inkl. fikastund

Plats: Naturum Öresund, Ribersborgsstigen 4, Malmö 

I det här programmet introducerar vi vårt livsviktiga hav för våra yngre deltagare. En flaskpost från Sjöbusan leder till lek och lärande om varför havet är så viktigt. 

 

Iklädda vadarstövlar och utrustade med håvar och vattenkikare får barnen utforska livet under ytan och upptäcka vilka djur och växter som lever där. 

Håll balansen i havet

sjurygg.png

Målgrupp: Grundskola årskurs 2-3, anpassad grundskola

Antal deltagare: 26 deltagare + lärare

Tidsåtgång: 2,5 h inkl. fikastund

Plats: Naturum Öresund, Ribersborgsstigen 4, Malmö 

Håll balansen i havet är ett utomhusbaserat program där vi utforskar livet i havet och vid strandkanten.  

 

Vi utrustar oss med vadarstövlar, håvar och vattenkikare och upptäcker det strandnära Öresund och vilka djur och växter som lever här. Vi introducerar ekosystemets olika delar både genom håvning och uppdrag på stranden. Tillsammans tittar vi närmare på arterna vi hittar och skapar oss en förståelse för livet i Öresund. 

Strand och tång

UW_grunda_9579-Redigera.jpg

Målgrupp: Mellan- och högstadiet samt anpassad grundskola

Antal deltagare: 30 barn + pedagoger

Tidsåtgång: 1,5 h inkl. fikastund

Plats träff 1:  Sibbarps strand

Plats träff 2: Naturum Öresund, Ribersborgsstigen 4, Malmö 

Under vårterminen 2024 erbjuder vi programmet Strand och tång anpassat för både mellan- och högstadiet. Totalt 12 klasser får möjligheten att delta i detta tvåträffsprogram med naturvägledare från naturum Öresund. 

 

Under den första träffen får eleverna utforska det lokala ekosystemet runt Sibbarps strand genom olika sorters mätningar, observationer och diskussioner kring deras iakttagelser. Eleverna får möjligheten att sortera och gruppera alger, tång och sjögräs samt repetera anknutna konception t.ex. fotosyntes. Andra träffen sker vid naturum Öresund. Då passar vi på att prata hållbar utveckling och utforska strandkantens invånare genom vadning och håvning. Programpaketet är ett samarbete mellan Pedagogisk Inspiration och naturum Öresund.

Fullbokat

Upptäck Havet 

IMG_0534.JPG

Målgrupp: Gymnasieskolan åk 1 - 3, anpassad gymnasieskola

Antal deltagare: 15 deltagare inklusive lärare

Tidsåtgång: 2,5 h inkl. fikastund

Plats: Naturum Öresund, Ribersborgsstigen 4, Malmö 

I vårt pedagogiska program ”Upptäck havet” utforskar vi Öresund genom snorkling och det vi kallar för fridykning. Fridykning innebär att vistas under vattenytan medan vi håller andan. I vårt fall betyder det att vi undersöker vad som finns under vattenytan i vårt grunda hav. 

 

Vi börjar morgonen med att prata om Öresund och dess unika ekosystem samt går igenom bra att tänka på vid andhållningsdykning. För att bli bekväma i vattnet gör vi några andnings- och avslappningsövningar som traditionellt används inom fridykning och yoga.

 

Utrustade med våtdräkter, fenor samt mask och snorkel, ger vi er sedan möjligheten att dyka in i havets underbara värld på ett sätt som är både avslappnat, säkert och stimulerande.

Fullbokat
bottom of page