top of page

Världsmiljödagen

Tillsammans för Öresund / Sammen om Øresund

På Världsmiljödagen - söndagen den 5 juni - vill vi uppmärksamma vårt fantastiska Öresund med en manifestation på båda sidor av sundet. Syftet är att lyfta fram Öresunds naturvärden såväl ovan som under ytan och hur vi i framtiden tillsammans kan skydda och utveckla Öresund. Under temat ”Tillsammans för Öresund / Sammen om Øresund”.

På Verdens Miljødagen - søndag den 5. juni - vil vi gøre opmærksom på vores fantastiske farvand med en manifestation på begge sider af Sundet. Formålet er at fremhæve Øresunds naturværdier både over og under overfladen, og hvordan vi sammen kan beskytte og udvikle Øresund i fremtiden. Vi gør det under fællestemaet "Sammen om Sundet".

Vi på naturum Öresund, Naturskyddsföreningen i Skåne och Danmarks Naturfredningsforening bjuder in föreningar, organisationer, företag och allmänhet till att visa upp den unika marina miljö som förenar Sverige och Danmark och möjliggöra för människor att på olika sätt uppleva och lära sig mer om Öresund.

Vi i Naturum Öresund, Naturskyddsföreningen i Skåne og Danmarks Naturfredningsforening inviterer foreninger, organisationer, virksomheder og den brede offentlighed til at fremvise det unikke havmiljø, der forener Sverige og Danmark og gør det muligt for folk at opleve og lære mere om Øresund på forskellige måder.

Vill du delta med en aktivitet? Klicka på bubblan till höger och fyll i formuläret så publiceras informationen på aktivitetssidan. Aktiviteterna uppdateras löpande. 

Loggor att använda i egen marknadsföring finns nedan. Klicka på bubblorna för att ladda ner dem. 

VMD.jpg
VMD_Logga_Primär.jpg
VMD_Logga_Sekundär_Neg_Transparent.png

50 årsjubileum av Världsmiljödagen

Den 5 juni - en speciell dag

Världsmiljödagen

Världsmiljödagen firas över hela världen den 5 juni varje år och instiftades under FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. I år är det 50-årsjubileum och Sverige är värd för firandet. Syftet med Världsmiljödagen är att öka kunskapen om och mobilisera handlingskraft kring aktuella miljöfrågor. 

Läs mer på www.varldsmiljodagen2022.se

Danmarks Grundlovsdag

Danmarks grundlagsdag firas till minne av Danmarks första grundlag, Danmarks rikes grundlag, som undertecknades den 5 juni 1849. Även 1953 års konstitution antogs denna dag. Varje år firas dagen med att olika politiker håller tal runt om i landet, då dagen ofta också ses som ett firande av den danska demokratin

50-året for Verdens Miljødag

5. juni - en særlig dag

Verdens miljødag

Verdens miljødag fejres over hele verden den 5. juni hvert år og blev etableret under FN's konference om miljøbeskyttelse i Stockholm i 1972. I år er det 50 års jubilæum, og Sverige er vært for fejringen. Formålet med Verdens Miljødag er at øge viden om og mobilisere indsats omkring aktuelle miljøspørgsmål.

Læs mere på www.varldsmiljodagen2022.se

Danmarks Grundlovsdag

Danmarks Grundlovsdag fejres til minde om Danmarks første grundlov, Kongeriget Danmarks Grundlov, som blev underskrevet den 5. juni 1849. De mere vidtgående demokratiske grundlove af 1915 og 1953 blev også vedtaget denne dag. Hvert år fejres dagen med forskellige politikere, der holder taler rundt om i landet, da dagen ses som en fejring af det danske folkestyre.

bottom of page