top of page

Om naturum Öresund

Naturum finns över hela Sverige och fungerar som porten till naturen. De är öppna för alla och ger möjlighet för alla åldrar att lära sig mer om natur och miljö. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig i. Men ett besök på naturum ska inte ersätta besöket i naturen, det ska inspirera till och underlätta för naturupplevelser genom utställningar, aktiviteter, naturstigar och information om närområdet.  

På naturum Öresund har vi fokus på havet och livet under ytan. Här blir Öresunds fantastiska mångfald synlig och du kan lära känna Öresunds invånare genom att håva och snorkla tillsammans med oss, eller genom att utforska vår interaktiva utställning med akvarier, stereoluppar, VR-snorkling och mycket mer. 

 

På förmiddagar tar vi emot förskolegrupper och skolklasser i olika pedagogiska program. Programmen har fokus på hav, miljö och hållbarhet med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling. Allmänheten är välkommen till naturum Öresund under eftermiddagar och helger. Sommartid håller vi öppet för alla hela dagen. 

Med verksamheten på naturum Öresund vill vi bidra till en ökad havsmedvetenhet genom att inspirera till naturupplevelser, väcka nyfikenhet för havet och sprida kunskap om dess avgörande betydelse för livet på vår planet. 

Våra aktiviteter är tillgängliga för alla. Har du speciella behov? Prata med oss så löser vi det! Det är gratis att besöka naturum Öresund och alla aktiviteter är kostnadsfria om inget annat anges. 

Huvudman för naturum Öresund är Kulturförvaltningen i Malmö stad.

Marint Kunskapscenter - Vi driver verksamheten

Marint Kunskapscenter i Malmö är en ekonomisk förening som bedriver verksamhet inom marin pedagogik och marin utveckling. Föreningens vision är att genom att främja kunskapen, medvetenheten och ansvarstagandet hos medborgare, näringsliv och beslutsfattare, påverka förutsättningarna för ett livskraftigt hav. 

Marin pedagogik

Vi vill bryta ytan och menar att alla - barn, unga och äldre oavsett bakgrund och möjligheter - har rätt att få tillgång till kunskapen om havet och bli havsmedvetna. Genom vårt pedagogiska arbete vill vi väcka deltagarnas intresse och engagemang för den fantastiska miljö som döljer sig under ytan samt att uppleva hur roligt det är att lära in ute. Föreningens marinpedagogiska verksamhet finansieras bl.a. av Malmö stad. 

Marin utveckling

Inom marin utveckling driver vi projekt med fokus på hållbarhet och innovation. Projektresultaten bygger kunskap och förståelse som bl a kanaliseras till verksamheten inom marin pedagogik samt främjar utveckling av nya koncept och projekt.

Läs mer om Marint Kunskapscenter här.

 

bottom of page