top of page

Marint Kunskapscenter - Vi driver verksamheten

Marint Kunskapscenter i Malmö är en ekonomisk förening som bedriver verksamhet inom marin pedagogik och marin utveckling. Föreningens vision är att genom att främja kunskapen, medvetenheten och ansvarstagandet hos medborgare, näringsliv och beslutsfattare, påverka förutsättningarna för ett livskraftigt hav. 

Marin pedagogik

Vi vill bryta ytan och menar att alla - barn, unga och äldre oavsett bakgrund och möjligheter - har rätt att få tillgång till kunskapen om havet och bli havsmedvetna. Genom vårt pedagogiska arbete vill vi väcka deltagarnas intresse och engagemang för den fantastiska miljö som döljer sig under ytan samt att uppleva hur roligt det är att lära in ute. Föreningens marinpedagogiska verksamhet finansieras bl.a. av Malmö stad. 

Marin utveckling

Inom marin utveckling driver vi projekt med fokus på hållbarhet och innovation. Projektresultaten bygger kunskap och förståelse som bl a kanaliseras till verksamheten inom marin pedagogik samt främjar utveckling av nya koncept och projekt.

Läs mer om Marint Kunskapscenter här.

 

bottom of page