top of page
Bi_BB.png
logo_bioblitz_malmö.png
Ål_BB.png

Malmös första BioBlitz har genomförts! Stort tack till alla som var med och letade arter och undersökte den biologiska mångfalden på Ribban – både i havet och på land. 

 

Under BioBlitzen den 3 september hittade vi hela 342 arter fördelat på:

Alger 16st

Blötdjur 11st

Däggdjur 4st

Fiskar 26st

Fåglar 26st

Insekter 83st

Kräftdjur 21st

Maskar 4st

Mossdjur 1st

Nässeldjur 2st

Plankton 18st

Sjögräs 2st

Spindeldjur 8st

Svampar 1st

Växter 117st

Övrigt 2st

IMG_7292.JPG
Block_BB.png

Den kompletta artlistan finns att se HÄR

Vad är en BioBlitz?

En BioBlitz är en artjakt där allmänhet och experter tillsammans undersöker ett områdes biologiska mångfald genom att försöka hitta så många arter som möjligt under en begränsad tid.

Syftet med BioBlitzen på Ribban var att uppmärksamma den fantastiska biologiska mångfald vi har här. Vi vill väcka nyfikenhet och engagemang och bidra med kunskap om Malmös stadsnära natur. Artjakten ger en värdefull bild av artrikedomen i området som kan följas upp vid framtida inventeringar och naturvårdsarbete.

Området

Området som inventerades  är ca 400m x 400m (16ha). Det omfattar såväl ålgräsängar, tångbälten, sandbotten, strandkant som gräsytor, blivande ängsmark, träd och buskage.

Spirorbis_BB.png
Bioblitzkarta.png
lona-logo-genomskinlig.png
bottom of page