Pedagogiska projekt

Förutom våra ordinarie program och studiebesök driver vi tidsbegränsade pedagogiska projekt i samarbete med olika aktörer och finansiärer. Här hittar du info vad som är aktuellt just nu.

Planeten havet - flerträffsprogram för Sfi och språkintroduktion

Period: HT 20 - VT 21

Målgrupp: Sfi och gymnasiets språkintroduktion, inkluderar skolor från hela skåne. 

Tidsåtgång: Träff 1 - 2,5 h 

                       Träff 2 - 2,5 h

                       Träff 3 - 2,5 h 

Plats: Träff 1 - Naturum Öresund, Ribersborgsstigen 4, Malmö

            Träff 2 & 3 - Diverse, beroende på gruppen

            

Under tre träffar jobbar vi tillsammans med erfarenheter av och kunskap om havet och hållbar utveckling. Genom aktiviteter både inomhus och utomhus, både hos oss på naturum och i klassens egen närmiljö utvecklar vi kunskap både om havet och svenska språket. Uppgifter att jobba med i skolan inför och efter träffarna ingår i det pedagogiska upplägget. 

Kontakt

naturum Öresund

Ribersborgsstigen 4, 216 44 Malmö

Phone: +46 (0)40 631 30 41 

E-mail: info@naturumoresund.se

Facebook: @naturumöresund

Instagram: @naturumöresund

© 2019 by Marint Kunskapscenter i Malmö.