Pedagogiska program på egen hand - Malmö delar

Ibland är de pedagogiska programmen på naturum Öresund fullbokade. Som tur är finns det ett alternativ för dig och din klass! 

 

Vi har tagit fram flera pedagogiska program för lärare och elever att jobba med på egen hand. Detta är en del av Malmö stads didaktiska resursbank Malmö delar. Här finns lektionsmaterial och lärarhandledningar om en mängd olika teman, bland annat våra program om havet för olika årskurser.

UW_grunda_9579-Redigera.jpg

Vi och naturen i Öresund

Målgrupp: Grundskolan årskurs 2 och 3

Hälften av Malmö kommuns yta består av vatten, trots det är det många av oss som inte riktigt vet vad och vem som lever i vårt närmsta vatten.

I det här lektionspaketet får eleverna bekanta sig mer med vem som lever och vad som växter vid strandkanten. Vid Öresunds strandkant ska eleverna samla in data och dokumentera sin fältstudie. De har förberett sig i klassrummet genom att placera sig själv på kartan, både lokalt och globalt, sett ur ett havsperspektiv.

Det här arbetsområdet består av tre lektioner:

1. Vi och världshavet

2. Vad bor i havet? En fältstudie 

3. Efterarbete - bearbetning av insamlat material

DSC04047.png

Hopp i havet - om havets ekosystem

Målgrupp: Grundskolans årskurs 4-6, grundsärskola

Att se Öresund så där lite från sidan är de flesta av oss vana vid, men vad är det som döljer sig under ytan?

 

”Hopp i havet” är ett arbetsområde som ska ge möjlighet att öka kunskapen om havet och FN:s Globala hållbarhetsmål med speciellt fokus på mål 14 Livet under ytan och delmål 14.2 Skydda och återställ ekosystem. Genom teoretiska och praktiska moment utforskas ekosystemen i Öresunds marina miljön.

Det här arbetsområdet består av tre olika delar:

  1. Vem äter vem?

  2. Fältstudie - Hopp i havet

  3. Efterarbete - bearbetning av insamlat material

DSC04028.png

Plast i havets ekosystem

Målgrupp: Grundskolans årskurs 7-9, grundsärskola

Människornas påverkan på naturen blir mer och mer synlig.  Plast är ett material som används mycket, men hur påverkas vattnet och djurlivet utanför Malmö av människans användning av plastprodukter?

 

Genom att lära sig mer om och undersöka vardagen och närmiljön får eleverna verktyg om sin egen påverkan och ges redskap för egen handlingskompetens utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Det här arbetsområdet består av fem olika delar:

  1. Globala målen

  2. Plast runtomkring oss

  3. Vad händer med avfallet?

  4. Håvning vid Öresunds strandkant

  5. Var är skräpet? Vad kan jag göra?

Vill du veta mer om Malmö delar - klicka här