De Globala Målen för Hållbar Utveckling

På Marint Kunskapscenter arbetar vi mycket med de Globala målen. År 2015 släppte FN de Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

- Att avskaffa extrem fattigdom

- Att minska ojämlikheter

- Att lösa klimatkrisen

- Att främja fred och rättvisa

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De Globala målen förenar världens länder genom en universell agenda och kräver att alla länder - såväl rika som fattiga - agerar både nationellt och globalt för att målen ska uppnås fram till år 2030. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan respektive land. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men agendan kräver att även näringslivet, akademin, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig. För att vi ska lyckas måste alla bidra - även du!

Vi har integrerat de Globala målen i alla våra pedagogiska program. Vi tar bland annat upp hur man på lokal nivå kan engagera sig för att få till en global förändring, genom olika frågeställningar:

- Vilka är de fem viktigaste målen för just dig?

- Varför har du valt just de fem målen?

- Hänger några av målen ihop och är alla lika viktiga?

- Vad kan du göra för att få till en förändring och vara med för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Tanken är att starta ett inre samtal hos eleverna om vad de tycker är viktigt och hur de vill att vår värld ska se ut. Vi vill att den nya generationen ska känna hopp om framtiden och att de ska vilja göra bra och hållbara val. Målen är ambitiösa och kan verka väldigt svåra att nå, men det är absolut möjligt. Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

Vill du lära dig mer om de Globala målen kan du läsa här

Kontakt

naturum Öresund

Ribersborgsstigen 4, 216 44 Malmö

Phone: +46 (0)40 631 30 41 

E-mail: info@naturumoresund.se

Facebook: @naturumöresund

Instagram: @naturumöresund

© 2019 by Marint Kunskapscenter i Malmö.